↑ Powrót do Strona główna

Strona Główna

Gimnazjum w Iłowej jest:

 • szkołą, która swoje działanie opiera na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność i poszanowanie godności,
 • szkoła nasza jest miejscem spotkania trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych , oryginalności i kreatywnego myślenia,
 • dążymy do zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa,
 • pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami,
 • uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi, wspieramy ducha tolerancji,
 • w naszej szkole uczymy odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny,
 • szkoła nasza gwarantuje rzetelną wiedzę, reagujemy na zmiany, jesteśmy otwarci na nowości,
 • szkoła nasza oferuje sportowe zajęcia pozalekcyjne, promuje naukę języka ojczystego, historii oraz języków obcych: niemieckiego, angielskiego,
 • dysponujemy dwiema pracowniami komputerowymi (ze stałym dostępem do Internetu), uczymy informatyki,
 • zapewniamy naszym uczniom dojazd do szkoły szkolnym gimbusem,
 • w naszej szkole pracuje fachowa, doskonaląca swój warsztat kadra,
 • nasi absolwenci są przygotowani do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.